zigzag van dommele engineering chargeuse


 

 

 

Scheidingstechnieken :

Totaalprojecten (sleutel-op-de-deur) voor het scheiden van fracties met
verschillende densiteit of grootte
Systemen voor hoge of lage debieten met uiteenlopende mogelijkheden; scheiden
op densiteit via een luchtstroom, scheiden op grootte via trommel- of schudzeef,
verwijderen van stof via kondensor, …

Project 10-30 fractie:
“Municipal Solid Waste” en “Construction and Demolition Waste” zijn een bron van inkomst als grondstof voor recyclage. Met de gekende technologieën wordt het afval gescheiden en herleid tot zijn basisfracties (ferro en non-ferro, hout, zand en steen). Daarnaast verkrijgt men ook een organische, brandbare fractie; het alom gekende RDF (Refuse Derived Fuel). Zoals bij vele recyclageprocessen blijft er toch altijd een zekere reststroom over waarvoor zelfs de afvalverwerker stortkosten moet betalen. Enerzijds zijn er de ‘fines’ (de fractie 0-10mm) en anderzijds de fractie met een grootte van 10-30mm. Voor deze laatste fractie heeft Van Dommele Engineering een systeem ontwikkelt waarbij deze reststroom op een eenvoudige en heel goedkope manier behandeld kan worden en waardoor de stortkosten geminimaliseerd kunnen worden. De 10-30 fractie wordt op een simpele manier verder gescheiden naar de basisbestanddelen (hout, ferro, non-ferro, RDF, etc.) tot er praktisch geen restfractie meer is. De afgescheiden materialen worden vervolgens toegevoegd aan de afgescheiden fracties uit de eerste recyclagestap. Voor de 10-30 fractie valt op die manier de stortkost zo goed als volledig weg.

 

Hoge capaciteit

Lage capaciteit

pers Hoge capaciteit scheiden Separation technics  

lage capaciteit zigzag lage capaciteit

 

Trommelzeef

Schudzeef

 

trommelzeef trommelzeef Drum sieve 

Schudzeef Schudzeef vlas 

 

Project 10-30 fractie

 

trommelzeef trommelzeef

   

  fotogroot